Gå under jorden i Lugnås

Header

Här har kvarnstenar varit ett begrepp under 800 år och muntlig tradition berättar att tillverkningen startades av munkar från Cistercienserorden som kom hit 1147.
Produktionen fortsatte sedan fram till 1919 och idag kan du besöka en av de sista gruvorna, olika dagbrott samt vårt museum.

ÖPPETTIDER OCH PRISER
hittar du under rubriken ”Tider och Priser”.

TILLGÄNGLIGHET
För dig som har någon svårighet med syn, hörsel, rörlighet eller annat – besök Tillgänglighetsdatabasen för vår anläggning genom att klicka på den här länken: Tillgänglighet

 LUGNÅS GEOLOGISKA TIDSRESA
Med start vid Lugnås kyrkas parkering kan du besöka 3  geologisk informationspunkter. Du hittar karta för detta på Facebook under sidan ”Lugnås Geologiska Vandring”. Sök bara på detta begrepp, så hittar du.

Vandringen kan göras till fots, per cykel eller med bil mellan tre olika informationstavlor och platser, där man får veta mer om bergets geologi. En tidsresa som för dig flera hundra miljoner år bakåt i tiden.

(1) På övre delen av berget visar vi på alunskiffer, orsten och fossil som t.ex. Agnostus Pisiformis.
(2) Vid Älerud visar vi hur Baltiska Issjön satte sina spår på berget.
(3) Vid gruvan (och givetvis inne i gruvan) handlar det om gnejs, konglomerat och sandsten med fossilspår, m.m.

Vi deltar i Geologins dag och Kulturarvsdagen.

Geoarena Skaraborg
Vi är en del av gruppen Geoarena Skaraborg som du hittar på www.geoarenaskaraborg.se

Levande Lugnåsberget
Vi ingår i samarbetet ”Det Levande Lugnåsberget” som du hittar på www.levandelugnasberget.se

MER?

Vi finns också på Facebook

Kommentera