Cisterciensorden

Historisk sammanfattning

Cisterciensorden grundades 21 mars 1098. Ledare för rörelsen var en munk vid namn Robert av Molesme som med en grupp likasinnade drog sig undan till Cistels som var ”en plats där ingen bodde”. Detta skedde som en reaktion mot ”vällevnaden och förfallet” i en del av de dåtida klostren och man ville därför återgå till de stränga benediktinerreglerna, Ora et Labora – Bed och Arbeta. Platsen kom att få namnet Cîteaux och ligger strax söder om Dijon i Burgund och här grundlades cistersiensernas första kloster. Nya kloster bildas sedan genom ”utvandring” – d.v.s. en grupp munkar vandrar ut och anlägger ett dotter-kloster, med Cîteaux som moder-kloster.
Robert flyttade, på order från påven och efter önskemål från hans hemförsamling, tillbaka till sin hemförsamling efter bara ett år. Hans ledarskap övertogs av abbé Alberic som fick slita ont under ett antal år då man bygger upp verksamheten och 1109 ersattes han av Stephen Harding.

År 1112 kommer den unge adelsmannen Bernard de Fontaine tillsammans med 30 personer – varav 4 bröder och 2 farbröder – och ansluter sig som noviser. Han var son till greven av La Fontaine i Clairvaux och föddes 1090 och därmed bara 22 år gammal när han gick in i klosterlivet. Bernhard lämnade Cîteaux redan 1115 och med en grupp munkar, troligen några av sitt ursprungliga sällskap,  återvände han till sin hemstad Clairvaux och grundade det första dotterklostert.

Bernhard av Clairvaux kom att bli en av samtidens största teologer och vid 1128 är han ordens överhuvud. Han skriver ett flertal böcker och under hans överinseende växer Cistercienserorden med en rask takt. Dessutom är han också en politiskt mycket inflytelserik man. Vid hans död 1153 hade Clairvaux inte mindre än 700 lekbröder och munkar och fördelat i Europa finns det cirka 300 kloster. Vid utgången av 1100-talet hade antalet cistercienskloster vuxit till 500 stycken och som mest når man upp till 700 stycken innan den franska revoulutionen kommer att förändra världen.

Till Sverige kom orden 1141, då Alvastra kloster grundades av munkar från Clairvaux, med stöd av den sverkerska kungaätten. Härifrån spreds de vidare och efter en kortare bosättning på Lurö 1143-1145 kom man, under ledning av abbé Henric, till Lugnås omkring 1145-47. Här anlade man ett s.k. conventum som man kan likna vid ett ”provisoriskt kloster”, för att senare fortsätta till Varnhem där man 1151 byggde ett ”riktigt” kloster med stöd av den erikska ätten. Gudhem grundades på 1160-talet.

1234 brinner det i Varnhem och vid utgrävningen av brandresterna på 1920-talet fann man kvarnsten från Lugnås.

Vill du veta mer … och är slängd i Franska! … – klicka på Cistercienserorden.