Nätverk

Tillsammans är man starkare!

Föreningen Qvarnstensgruvan samverkar med flera andra museer, skolor, föreningar, m.m. i en strävan att kunna sprida mer kunskap om historien kring Lugnås, Minnesfjället och kvarnstensindustrin.

Vi samarbetar med Studiefrämjandet Norra Skaraborg ett studieförbund med Kultur & Natur som inriktning.

ArbetSam  – Tillsammans med ett stort antal andra arbetslivsmuseer ingår vi i ArbetSam (Arbetslivsmuseernas Samarbetsorganisation) som verkar för ökad kunskap och gemensam marknadsföring.
2012 blev gruvan vald till Årets Arbetslivsmuseum och det är vi mycket stolta över. Det finns omkring 1480 arbetslivsmuseer i Sverige.

NAV – och Prisma –  industrihistoria och arbetslivsmuseer i väst

Vi är en del av Biosfärområdet Kinnekulle med Vänerskärgården. Gruvan fick 2012 Biosfärsområdets stipendium för sitt arbete med hållbar utveckling av det kulturella arvet.

Sedan 2002 har vi ett tätt samarbete med Göteborgs Universitet Institutionen för kulturvård. Flera av byggnaderna på vårt område är elevarbeten.

Lokalt samarbetar vi med Lugnåsbergets Vandrarhem, Lugnås BygdegårdsföreningLugnåsbergets Ekogrönt, Vristulvens Äventyrscenter och Övre Lugnås Intresseförening

Internationellt samarbetar vi genom doktoranden Lorena Sancho Querol med Museu do Trajo de São Brás de Alportel, Portugal, Centro de Cultura Tradicional Museo Escolar de Pusol, Alicante, Spanien och Työväenmuseo Werstas, Tampere, Finland.

Föreningen får en hel del praktiskt stöd av föreningen Fjällalaget i Lugnås. Fjällalaget har skapat 3 informationsplatser på berget som kallas Lugnås Geologiska Vandring.

Givetvis har vi mycket samarbete med Turistbyrån i Mariestad och Västsvenska Turistrådet.

Varje år är det avsikten att vi skall delta i byns evenemang ”Det Levande Lugnåsberget” vilket också innebär ett samarbete med Sveriges Geologiska Undersökning SGU i det som kallas Geologins dag och Riksantikvarieämbetets årliga Kulturarvets dag.
Geologins dag är en nationell dag som skall popularisera och öka intresset för geologi. Detta evenemang infaller en lördag i början av september varje år. 2012 blev gruvan utnämnd till Sveriges första ”Geologiska Arv”.