Styrelse

Sittande styrelse under 2018

Ordförande        Pia Åkesson        [Firmateckn]
Kassör                   Lars Törnell[Firmateckn]
Sekreterare        Lollo Persson

Revisorer              Olle Åkesson och Karl-Olov Olsson (Sam)

Valberedning      Åke Andersson (Sam) och Jesper Persson

Fakta om föreningen

Registreringsnummer: 866001-1464
PlusGiro:   1880845-1
Bankgiro:  873-6761
Namn: Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället

 

Miljöplan 2014 för Qvarnstensgruvan Minnesfjället

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är Sveriges andra biosfärområde utsett av Unesco i juni 2010. Vi deltar tillsammans med ca 20 andra företag och organisationer i ett ekoturismnätverk. Alla i nätverket arbetar aktivt för att medverka till en hållbar turismDet innebär att vi bedriver ett aktivt miljöarbete i våra företag och att vianpassar våra verksamheter så att vi stör den lokala naturen och de lokalboende så lite som möjligt. Vi gynnar den lokala ekonomin genom att handla varor och tjänster lokalt. I vår miljöplan kan du se vilka åtgärder vi planerar för verksamhetsåret 2013.

 1. Resan till och inom området

På våra hemsidor finns information om hur man kan åka kollektivt till oss.

På våra hemsidor finns information om var man kan hitta boende i området.

2. Energi

Vi använder lågenergilampor där det går.

Vi använder solcellsdrivna ficklampor.

3. Vatten, avlopp och avfall

Vi transporterar allt vatten till platsen och vi samordnar dessa transporter med annat.

Mulltoaletterna fungerar bra.

Vi källsorterar wellpapp och miljöfarligt avfall som batterier och lågenergilampor m.m. samt lämnar detta på sopstationen.  Glasflaskor och aluminiumburkar lämnas till pantning i samband med inköpsresor.

4. Råvaror och förbrukningsartiklar

Vi använder KRAV/Rättvisemärkt kaffe och te och informerar våra besökare om det.

Vi använder miljömärkt papper i vår verksamhet.

5. Lokalbefolkning och lokal ekonomi

Vi köper hembakat kaffebröd och souvenirer av lokalbefolkningen.

6. Natur och kultur

Vi har kontakt med de markägare som berörs av vår verksamhet.

Vi tar hänsyn till vad natur och kultur tål på vårt resmål. Vi är lyhörda för varningssignaler från naturskyddshåll och från folk i trakten.

7. Organisation och personal

Vi har en miljöplan som uppdateras årligen.

Vi arbetar aktivt för att samarbeta med andra företag, föreningar och organisationer

Vi ska arbeta för att ha roligt och trivsamt tillsammans

Åtgärder under 2014

□ Uppdatera guideboken med årets miljöplan

□ Undersöka möjligheten att borra brunn, möjligheter och kostnader

□ Lyfta fram våra fladdermöss

□ Hitta en lösning så att vi kan ha slyröjande getter på plats utan att de stör besökare och guider

Rapport om Qvarnstensgruvans miljöarbete 2013

Detta var vad vi hade som mål och under varje punkt finns en kommentar

□ Ta fram en pärm med information om vårt miljöarbete för både besökare, personal och oss själva

Kommentar: Vi har den mesta informationen samlad i en pärm. Personal och besökare kan titta i den vid förfrågan.

            □Vi ska undersöka möjligheten att betala med kort, för våra besökare

Kommentar: Vi har köpt en Ipad och skaffat oss Izettle, och med dem kan vi ta betalt med vissa kort. Vi upplever att försäljningen har ökat. Till nästa år kommer vi att utbilda guiderna på den så att dagsrapporterna blir enklare att hantera för kassören.

□ Vi ska börja mäta vår elförbrukning.

Kommentar: Vi mäter varje 1 november. 2012 stod mätaren på 8138 och 2013 stod det 9991. Vi har alltså förbrukat totalt 1853 kWh under året. Vi har haft ca 4500 besökare och det ger 0,41 kwh per besökare.

□ Vi ska arbeta aktivt för att samarbeta med andra företag, föreningar och organisationer

Kommentar: Vi har deltagit i kurser, mässor och seminarier tillsammans med andra föreningar och organisationer. Museimässan i Norrköping, Arbetsams museidagar, Arbetsams wikipediakurs, Kompetensväxlingsprogrammet med NAV och Innovatum, Arbetsams kurs ”Tidsresan”, Coompaniums kurs ”Framtidens förening”. Vi samarbetar med Lugnåsbergets vandrarhem och har köpt en del grönsaker från Lugnåsbergets Ekogrönt. Vi ska bjuda in Pizzerians personal till gruvan för vidare samverkan.

□ Vi ska arbeta för att ha roligt och trivsamt tillsammans

Kommentar: Vi har roligt och trivsamt och ska arbeta vidare med det. Vi behöver ha något trivselmöte.