Styrelse

Sittande styrelse under 2020

Ordförande        Pia Åkesson        [Firmateckn]
Kassör                   Lars Törnell[Firmateckn]
Sekreterare        Lollo Persson

Ledamöter       Emil Blomberg och Linn Heijel Ekeborg

Revisorer              Olle Åkesson och Sten Johansson

Valberedning      Åke Andersson (Sam) och Jesper Persson

Fakta om föreningen

Registreringsnummer: 866001-1464
PlusGiro:   1880845-1
Bankgiro:  873-6761
Namn: Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället

 

Miljöplan för Qvarnstensgruvan Minnesfjället

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är Sveriges andra biosfärområde utsett av Unesco i juni 2010. Vi deltar tillsammans med ca 20 andra företag och organisationer i ett ekoturismnätverk. Alla i nätverket arbetar aktivt för att medverka till en hållbar turismDet innebär att vi bedriver ett aktivt miljöarbete i våra företag och att vianpassar våra verksamheter så att vi stör den lokala naturen och de lokalboende så lite som möjligt. Vi gynnar den lokala ekonomin genom att handla varor och tjänster lokalt. 

 1. Resan till och inom området

På våra hemsidor finns information om hur man kan åka kollektivt till oss.

På våra hemsidor finns information om var man kan hitta boende i området.

2. Energi

Vi använder lågenergilampor där det går.

Vi använder solcellsdrivna ficklampor.

3. Vatten, avlopp och avfall

Vi transporterar allt vatten till platsen och vi samordnar dessa transporter med annat.

Mulltoaletterna fungerar bra.

Vi källsorterar wellpapp och miljöfarligt avfall som batterier och lågenergilampor m.m. samt lämnar detta på sopstationen.  Glasflaskor och aluminiumburkar lämnas till pantning i samband med inköpsresor.

4. Råvaror och förbrukningsartiklar

Vi använder KRAV/Rättvisemärkt kaffe och te och informerar våra besökare om det.

Vi använder miljömärkt papper i vår verksamhet.

5. Lokalbefolkning och lokal ekonomi

Vi köper hembakat kaffebröd och souvenirer av lokalbefolkningen.

6. Natur och kultur

Vi har kontakt med de markägare som berörs av vår verksamhet.

Vi tar hänsyn till vad natur och kultur tål på vårt resmål. Vi är lyhörda för varningssignaler från naturskyddshåll och från folk i trakten.

7. Organisation och personal

Vi har en miljöplan som uppdateras årligen.

Vi arbetar aktivt för att samarbeta med andra företag, föreningar och organisationer

Vi ska arbeta för att ha roligt och trivsamt tillsammans