Om du har en fråga eller undrar något

 

Skriv din fråga i formuläret nedan så återkommer vi så fort vi har läst ditt meddelande

KONTAKTINFO


Pia Åkesson
info@qvarnstensgruvan.se

Brev:
Qvarnstensgruvan Minnesfjället
Lugnås Björkängen 1
542 94 Mariestad

 
 
 
 


Styrelse 2023

Ordförande            Pia Åkesson        
Kassör                   Lars Törnell
Sekreterare            Lollo Persson

Revisorer               Olle Åkesson och Pauline Stomps

Valberedning          Åke Andersson och Jesper Persson

Fakta om föreningen

Registreringsnummer: 866001-1464
PlusGiro:   1880845-1
Bankgiro:  873-6761

Swish:      123-4995601
Namn: Föreningen Qvarnstensgruvan Minnesfjället

Bli Medlem och stötta föreningen

Vill du bli medlem och stödja föreningen gör du detta enklast genom att sätta in medlemsavgiften på vårt PlusGiro-konto 1880845-1.


Avgiften är 100:- per medlem och år.
För familj gäller 225:- per år oavsett antal barn.


Glöm inte att skriva namn och adress på talongen, så att vi vet vem du är som betalar.

Miljöplan för Qvarnstensgruvan Minnesfjället 2023


Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är Sveriges andra biosfärområde utsett av Unesco i juni 2010. Vi bedriver ett aktivt miljöarbete och vi anpassar vår verksamhet så att vi inte stör den lokala naturen och de lokalboende. Vi gynnar den lokala ekonomin genom att handla varor och tjänster lokalt. 


Resan till och inom området

På vår hemsida finns information om hur man kan åka kollektivt till oss.

På vår hemsida finns information om var man kan hitta boende i området.

Energi

Vi använder lågenergilampor där det går.

Vatten, avlopp och avfall

Vi transporterar allt vatten till platsen och vi samordnar dessa transporter med annat.

Mulltoaletterna fungerar bra.

Vi källsorterar wellpapp och miljöfarligt avfall som batterier och lågenergilampor m.m. samt lämnar detta på sopstationen.  Glasflaskor och aluminiumburkar lämnas till pantning i samband med inköpsresor.

Råvaror och förbrukningsartiklar

Vi använder KRAV/Rättvisemärkt kaffe och te och informerar våra besökare om det.

Vi använder miljömärkt papper i vår verksamhet.

Lokalbefolkning och lokal ekonomi

Vi köper hembakat kaffebröd och souvenirer av lokalbefolkningen.

Natur och kultur

Vi har kontakt med de markägare som berörs av vår verksamhet.

Vi tar hänsyn till vad natur och kultur tål på vårt resmål. Vi är lyhörda för varningssignaler från naturskyddshåll och från folk i trakten.

Organisation och personal

Vi har en miljöplan som uppdateras årligen.

Vi arbetar aktivt för att samarbeta med andra företag, föreningar och organisationer

Vi ska arbeta för att ha roligt och trivsamt tillsammans